درباره ما – آموزشگاه آپادانا، دوره های آزاد و اخذ دیپلم

آموزشگاه آپادانا - آموزشگاه دوره های آزاد و اخذ دیپلم

مجتمع فنـــی و آموزشی آپـــادانا با تکیه بر ۱۸ سال تجربه موسسان آن، افتخـــار دارد از بدو تاسیس تا کنون بـا توجـــه به نیاز بــازارکار دوره های مهـــارتی اشتغال مجوز job oriented را مستند براستانداردهای بین المللی سازمان آمـوزش فنی و حرفه ای بیش از ۱۲۳۲ نفــر دوره در طی سالهای فعـــالیت، تاییـــدی برتوانمندی های این مرکز است.

آپادانا، افتخار دارد که با طــراحی بسته های شغــلی، فصل نوینی را در آموزش مبــتـنی به نیــاز بـازارکـار ایجاد کرده و مسئولانه آن را اجرا نماید که شامل ویژگی های کاهش شهریه، استمرار آموزش دوره ها تا تکمیل مهارت شغلی، بسته های شغلی پس از پایان دوره منجر به اشتغال فوری در بارار کار و کار آفرینی، می باشد.

انواع بسته های شغلی :

  • ⇐ بسته شغلی تربیت برنامه نویسی موبایل
  • ⇐ بسته شغلی تربیت حرفه ای طراح وب سایت
  • ⇐ بسته شغلی آموزش مربیگری و مدیریت فنی و حرفه ای
  • ⇐ بسته شغلی منشی گری حرفه ای برای فضای کار
  • ⇐ بسته شغلی ایجاد فن بیان و مهارت های ارتباطی

مهارت های تخصصی دیپلم

مهارت های دیپلم مبتنی به مجموعه های آموزشی وزارت آموزش و پرورش و استاندارد های فنی و حرفه ای اجرا می شود که شمال دیپلم های کامپیوتر، حسابداری، گردشگری، مدیریت خانواده، برق صنعتی، برق ساختمان، ماشین های الکتریکی و ابزار دقیق می باشد.

مجوز ها و تقدیر نامه های آموزشگاه آپادانا

تقدیر نامه رسمی سازمان فنی و حرفه ای از آموزشگاه آپادانا

پروانه تاسیس آموزشگاه آپادانا از سازمان فنی و حرفه ای

تقدیر نامه رسمی سازمان فنی حرفه ای از آموزشگاه آپادانا

تقدیر نامه رسمی سازمان فنی و حرفه ای از آموزشگاه آپادانا

تقدیر نامه رسمی سازمان فنی و حرفه ای از آموزشگاه آپادانا

نمونه مدارک سازمان فنی و حرفه ای

آموزشگاه آپادانا - آموزشگاه دوره های آزاد و اخذ دیپلم
آموزشگاه آپادانا - آموزشگاه دوره های آزاد و اخذ دیپلم
آموزشگاه آپادانا - آموزشگاه دوره های آزاد و اخذ دیپلم

این مجتمع با توجه به کسب تجارب فنی و دانشی خود در طول سالیان فعالیت در صنایع با آموزش های برتر و با تمرکز بر یکی از ماموریتهای اصلی خود که همواره ترویج آموزش و استاندارد سازی است و نیز افتخار اخذ مجوز ارائه دوره آموزشی از سازمان فنی و حرفه ای ایران در سطح کشوری و با رتبه عالی، امکان برگزاری دوره های آموزش علمی و عملی کاربردی در فضای مناسب و بهترین امکانات آموزشی و کمک آموزشی را دارا می باشد. دوره های آموزشگاه آپادانا در قالب های :
معماری، گردشگری، کامپیوتر و IT، حسابداری، تعمیر ابزار دقیق، برق، آموزشی و مدیریت خانواده که در دسته بندی دوره های آزاد و دوره های اخد دیپلم که زیر نظر سازمان فنی حرفه ای کشور می باشد، تقسیم بندی می شوند.
زیر ارائه می گردند. همچنین در راستای رعایت اصول مشتری مداری، امکان برگزاری دوره های آموزشی مطابق با نیاز مشتریان نیز فراهم می باشد

طراحی و پیاده سازی توسط گذرگاه آسیا