اخبار آموزشی

برنامه های آموزشی اپل برای مدارس چیست؟

برنامه های آموزشی اپل برای مدارس چیست؟ با باز شدن مدارس و در راستای برنامه های آموزشی «everyone can create»، …

بیشتر

توجه به آموزش های مهارتی راهکار اصلی در کاهش بیکاری

توجه به آموزش های مهارتی راهکار اصلی در کاهش بیکاری معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور …

بیشتر
طراحی و پیاده سازی توسط گذرگاه آسیا