• ورود
 • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حسابداری بازارکار – آموزشگاه آپادانا

این دوره در ۴ سطح مقدماتی، حسابداری تکمیلی، حقوق و دستمزد و نرم افزار (هلو، اکسل) برگزار می شود.

آموزش حسابداری ویژه بازار کار دوره ای است کارا و مفید برای افرادی که میخواهند در حرفه حسابداری وارد شوند.آموزش حسابداری ویژه اشتغال یک کارگاه آموزش حسابداری عملی است که برای افراد جویای کارطراحی گردیده است.

برای اشتغال در حوزه حسابداری ،لازم است علوم کاربردی و مورد نظر کارفرما فرا گرفته شود.

رشته حسابداری از نظر اشتغال در صدر همه رشته ها قرار دارد چون همه شرکتها از یک مغازه خارو بار فروشی ساده تا موسسات،سازمانها،ارگانها هم به حسابداری نیاز دارند

آینده شغلی رشته حسابداری بسیار روشن است .هر روزه تعداد شرکتهایی که ثبت میشوند رو به رشد است و هریک از ایشان نیاز به حسابداردارند.شرکتهایی که در حال توسعه هستند نیزبه به جمع تقاضا کنندگان حسابدار اضافه میشوند این بازارآنقدرظرفیت دارد که اگر حسابدار با دانش حسابداری ویژه بازار کار آشنا باشد بیکارنخواهدماند.

علت عدم اشتغال دانشجویان رشته حسابداری عمدتا نداشتن دانش کاربردی است.از آنجاکه فاصله دانش تئوری و دانشگاهی با عملی بسیار زیاد است بنابراین صرفا با معلومات دانشگاهی نمیتوان وارد حوزه اشتغال گردید.

حال سوال بسیاری از افراد مبتدی اینجاست که :

از کجا شروع کنم؟

در پاسخ باید گفت که حسابداری هم مانند همه حرفه ها باید از پله اول شروع شود. که اصولا به آن آموزش حسابداری مقدماتی گفته میشود.البته منظور حسابداری مقدماتی کاربردی است.

منظور از حسابداری کاربردی اینست که ،کارآموز حسابداری بتواند پس از دوره حسابداری شرکت را در سطح مقدماتی انجام دهد.

آموزشگاه آپادانا برای افرادی که بتازگی میخواهند وارد کار حسابداری شوند دوره حسابداری کاربردی را با شرایط ویژه و منحصر بفرد را طراحی کرده و با استفاده از تجربه چندین ساله در امر آموزش حسابداری و خدمات حسابداری و حسابرسی به شرح زیر

خلاصه محتوای دوره آموزش حسابداری ویژه بازار کار:

حسابداری شرکتهای خدماتی

حسابداری شرکتهای بازرگانی

حسابداری با نرم افزار رافع

حسابداری با نرم افزار هلو

حسابداری با نرم افزار سپیدار

حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری مالیاتی

تکنیکهای اشتغال و ارتقاء در حسابداری

مخاطبین:حسابداران ،مدیران شرکتها، فارغ التحصیلان،دانشجویان،افراد جویای کار و کلیه علاقمندان

انتقال تجربه مدیر مالی حین دوره

یادگیری روشهای ورود به بازار کار

بخش اولآموزش حسابداری ویژه بازار کار ،آموزش شرکتهای خدماتی است و شامل

اصول حسابداری کاربردی

آموزش حسابداری شرکتهای خدماتی

ماهیت انواع سرفصل حسابها

آموزش نحوه صدور سند دستی

آموزش نحوه تحریر دفاتر قانونی

ارائه موارد علی الراس دفاتر قانونی

ارائه انواع گزارشات از روی دفاتر قانونی

تهیه صورت سود وزیان شرکتهای خدماتی

تهیه صورت ترازنامه در شرکتهای خدماتی

تهیه انواع تراز آزمایشی شرکتهای خدماتی

بخش دوم آموزش حسابداری ویژه بازار کار،آموزش حسابداری بازرگانی و شامل

آموزش سرفصل های شرکتهای بازرگانی

آموزش حسابداری شرکتهای بازرگانی

ثبت و صدور اسناد درشرکتهای بازرگانی

آموزش عملیات خرید وفروش و انبارها

انجام حسابداری بروشهای نقدی و تعهدی

تحریر و تنظیم دفاتر کل ، روزنامه،معین

حسابداری بازرگانی بروش دائمی و ادواری

ارائه انواع گزارشات مالی و حسابداری

تهیه صورت سود وزیان شرکتهای بازرگانی

تهیه صورت ترازنامه در شرکتهای بازرگانی

تهیه انواع تراز آزمایشی شرکتهای بازرگانی

اصلاح و بستن تمامی حسابهای دائم و موقت

بخش سوم آموزش حسابداری ویژه بازار کار ،آموزش نرم افزار رافع

بخش چهارم آموزش حسابداری ویژه بازار کار آموزش نرم افزار هلو

تحریر دفاتر قانونی و مقررات مالیاتی مربوط به آن

دفاتر قانونی به دفاتر کل ، روزنامه و مشاغل گفته می شود که هر شرکت ، موسسه و یا سازمان که ملزم به پرداخت مالیات در حیطه کاری خود می باشد برای ثبت روند مالی شرکت می بایست از آن استفاده نماید تا پس از تکمیل آن به اداره مالیاتی تحویل داده شود.

چنانچه تحریر دفاتر مطابق با قوانین لازمه باشد ، محاسبه مالیات به صورت خود اظهاری صورت می گیرد ولی اگر در تحریر دفاتر ضوابط قانونی رعایت نشود، مالیات به صورت علی الراس در نظر گرفته می شود. لذا، تحریر دفاتر قانونی امری است مهم که می بایست به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

شایان ذکر است ، خدمات تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی با توجه به آخرین قوانین مالیاتی و بخش نامه های سازمان امور مالیاتی توسط موسسه حقوقی فکر برتر در کوتاه ترین زمان و با کم ترین هزینه ارائه می گردد.

دفاتر قانونی ( دفتر روزنامه ، دفتر کل، دفتر دارایی ، دفتر کپیه ) که تجار برای امور تجاری خود به کار می برند در صورتی که مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم بشوند، بین تجار ، در امور تجاری سندیت دارد والا علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

مقررات مالیاتی

برابر ماده ۱۷ آ.ن.ت.د ( آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر ) ، مودیان مشمول آیین نامه مزبور مکلفند در هر سال مالیاتی دفتر یا دفاتر جدید ثبت و پلمپ نمایند و در صورت استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سفید سال های قبل باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید مراتب را با قید مشخصات دفاتر مورد بحث به حوزه مالیاتی ذی ربط اعلام نمایند والا طبق بند ” س” ماده ۲۰ آ.ن. ت. د از موارد رد دفاتر محسوب می شود. همچنین موارد مشروحه ذیل طبق ماده ۲۱ آیین نامه مذکور موجب رد دفاتر و تعلق جریمه خواهد بود :

_ تراشیدن ، پاک کردن ، محو کردن مندرجات دفتر روزنامه و کل و نوشتن بین سطور.ماندن تمام یا یک چند صفحه از دفتر روزنامه در صورتی که به منظور سوء استفاده باشد به استثناء تبصره ماده ۱۹ آ. ن. ت. د ( تبصره ماده ۱۹ مقرر می دارد : ” سفید ماندن تمام صفحه دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی سازد.”

_ بستانکار شدن حساب های بانکی و نقدی مگر تحت شرایط خاص ( در صورتی که حساب ها با صورت حساب بانک مطابقت کند یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها یا دریافت و پرداخت ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نمی باشد).

_ ثبت تمام یک فعالیت ( آرتیکل ) بین سطور دفتر

_ تاخیر تحریر دفتر روزنامه و کل زاید بر حد مجاز مقرر

_ عدم ارایه آیین نامه یا دستورالعمل های مربوط به طرز کار ماشین های مکانیکی یا الکترونیکی و برنامه یا طرز استفاده آن ها بر حسب مورد

_ اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه به استثناء اشتباهاتی که در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و به اصطلاح آن در دفتر مبادرت و مستندات آن ارائه شود.( یعنی سند اصلاحی تا آخر سال مالی صادر شده و ثبت گردد) بدیهی است در صورت اخیر خللی به اعتبار دفتر وارد نخواهد شد.

نتیجه رد دفتر از طرف ممیز مالیاتی با تایید هیاتی متشکل از ۳ نفر حسابرس به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی ( بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶) موجبات تشخیص علی الراس برای درآمد مشمول مالیات شرکت ها و دارندگان کارت بازرگانی را فراهم می سازد……..

بررسی دوره

نامعلوم

امتیاز
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

نقدی برای این دوره پیدا نشد.

0 دانشجو ثبت نام کرد

  تماس با ما

  در صورت تمایل به شرکت در دوره مورد نظر، می توانید با یکی از شماره های زیر جهت مشاوره تماس حاصل فرمایید.

  021-66428036
  021-66431202

  09120304609
  09108636636

  ایمیل : info@apadanatvto.ir

  شبکه های اجتماعی

  ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید تا از آخرین اخبار و اطلاعیه های آموزشگاه آپادانا مطلع باشید.

  طراحی و پیاده سازی توسط گذرگاه آسیا