مجتمع آموزشگاهی آپادانا

نرم افزار رایورز


نرم افزار های مالی اداری و حسابداری رایورز

در تعاریف نوین، حسابداری را فرآیند طبقه بندی، پردازش و گزارشگری اطلاعات اقتصادی می نامند؛ به طوری که برای استفاده کنندگان اطلاعات اداری مالی، شرایط و امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم سازد. امروزه انجام این فرآیند بدون استفاده از تکنولوژی های روز که بخشی از آن را نرم افزارها تشکیل می دهند امکان پذیر نمی باشد.برای مثال نرم افزار مالی اداری رایورز با سابقه ای طولانی در روند ارائه نرم افزار

در رویکرد سنتی، سیستم حسابداری مالی وکنترل بودجه و دفترداری به دلیل اینکه از یکسو تمامی فعالیت های سازمان را به یک واحد قابل اندازه گیری "واحد پولی همگن" تبدیل می نماید و امکان نظارت، کنترل و پیگیری را فراهم می سازد و از سوی دیگر، با اعمال کنترل داخلی قوی، امکان بروز اشتباه را به حداقل می رساند، پاسخ گویی به نیازهای اطلاعاتی را از طریق سیستم حسابداری پیشرفته انجام می دهند.

انواع موارد مطرح شده برای راهیابی بهتر و پیشرفت در نرم افزار های رایورز:

نرم افزار حسابداری مالی و کنترل بودجه

نرم افزار حسابداری شرکت‌های فرعی یا شعب یا نرم افزار حسابداری مالی تجمیعی

نرم افزار حسابداری عملیاتی (نرم افزار درآمد و هزینه)

نرم افزار حسابداری انبار (نرم افزار حسابداری کنترل موجودی و حسابداری انبار)

 

 این امر موجب می گردد که سیستم حسابداری رایورز، تبدیل به سیستمی فراگیر و محوری شود که طی دوره مالی، شما به موقعیت بهتری دست بیابید

تماس با مشاور »

ارتباط با آپادانا

اتوبان نواب جنوب به شمال نرسیده به تقاطع آزادی کوچه یوسفیان پلاک 46
تماس با آموزشگاه : 66436366-021

info@apadanatvto.ir