مجتمع آموزشگاهی آپادانا

نرم افزار سپیدار


نرم افزارسپیدار است و شامل

استقرار و راه اندازی اولیه

ورود اطلاعات پایه و سند افتتاحیه

معرفی سرفصل های حسابداری

اصلاح و بستن حسابها

ثبت فاکتور خرید ، فروش ،برگشت از خرید و فروش

معرفی اشخاص و طرف حسابها ( خریداران فروشندگان سهامداران بازاریابان تنخواه گردان و

تعریف شرکت و سال مالی

آموزش حسابداری خزانه

 

عملیات اصلاحات 

تماس با مشاور »

ارتباط با آپادانا

اتوبان نواب جنوب به شمال نرسیده به تقاطع آزادی کوچه یوسفیان پلاک 46
تماس با آموزشگاه : 66436366-021

info@apadanatvto.ir