مجتمع آموزشگاهی آپادانا

تایپ 10 انگشتی


تایپ سریع فارسی وانگلیسی مهارتی است

 

 امروزه همه ما باتوجه به حجم فعالیت های اداری خودبه آن نیازمندیم. افزایش سرعت تایپ روند امور در کار و تحصیل و ارتباطات تسریع می بخشد .تایپ سریع فارسی و انگلیسی بدون نگاه به صفحه کلید (یا تایپ ده انگشتی) را می‌آموزید و تمرین می‌کنید. آموزش تایپ فارسی و انگلیسی به صورت حضوری و تعامل باهنرجو انجام می‌شود.

تماس با مشاور »

ارتباط با آپادانا

اتوبان نواب جنوب به شمال نرسیده به تقاطع آزادی کوچه یوسفیان پلاک 46
تماس با آموزشگاه : 66436366-021

info@apadanatvto.ir